Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske
69 godina djelovanja

Natječaji

Natječaj objavljen 16. svibnja 2018.

.

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17) i suglasnosti Ministarstva kulture (KLASA:112-01/18-01/0329, URBROJ: 532-06-02-02/3-18-04), Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6a, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto spremač/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

.

Uvjeti:

- NSS ili osnovna škola

.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik),

- domovnicu (preslik),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslik).

.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

.

Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

.

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

s naznakom "za natječaj spremač/ica"

Trg Republike Hrvatske 6a

10 000 Zagreb

.

U Zagrebu, 14. svibnja 2018. godine

Urbroj: 749

Partneri

"Folklor je kao i livada, puna raznobojnog poljskog cvijeća, ništa u njem nije isto, uvijek je sve novo, uvijek je malo drugačije i još ljepše..." Zvonimir Ljevaković