Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske
68 godina djelovanja

Natječaji

Datum objave natječaja: 19.4.2017.

.

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 24/17) Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg maršala Tita 6a, raspisuje

.

.

NATJEČAJ

za radno mjesto plesač pjevač Ansambla LADO-solist, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog zamjene zaposlenice koji koristi pravo na rodiljni dopust

.

Uvjeti:

- SSS,

- plesno i pjevačko iskustvo,

- položena audicija.

.

Prijavi je potrebno priložiti:

-životopis,

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

-dokaz o stečenom plesnom i pjevačkom iskustvu,

-domovnicu (preslika),

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika).

.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

.

Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

s naznakom "za natječaj plesač pjevač Ansambla LADO-solist "

Trg maršala Tita 6a

10 000 Zagreb

.

.

U Zagrebu, 10. travnja 2017. godine

Urbroj:605

.

Ravnatelj

Krešimir Dabo

Partneri

"Folklor je kao i livada, puna raznobojnog poljskog cvijeća, ništa u njem nije isto, uvijek je sve novo, uvijek je malo drugačije i još ljepše..." Zvonimir Ljevaković