Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske
68 godina djelovanja

Natječaji

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Audicija za radno mjesto plesač pjevač Ansambla LADO, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, za koje je objavljen javni natječaj 12. srpnja 2017. godine, održat će se 23. kolovoza 2017. godine.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će na vrijeme obaviješteni o vremenu održavanja audicije.

.

.

Datum objave natječaja: 12. srpnja 2017.

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 24/2017) i suglasnosti Ministarstva kulture (KLASA:112-01/17-01/0477, URBROJ: 532-06-02-02/6-17-02), Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg maršala Tita 6a, raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto plesač pjevač Ansambla LADO, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

.

Uvjeti:

  • SSS,
  • plesno i pjevačko iskustvo,
  • položena audicija.

.

Prijavi je potrebno priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),
  • dokaz o stečenom plesnom i pjevačkom iskustvu,
  • domovnicu (preslika),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika).

.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

.

Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

.

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

s naznakom "za natječaj plesač pjevač Ansambla LADO"

Trg maršala Tita 6a

10 000 Zagreb

.

.

U Zagrebu, 10. srpnja 2017. godine

Urbroj: 1113

.

Ravnatelj

Krešimir Dabo

Partneri

"Folklor je kao i livada, puna raznobojnog poljskog cvijeća, ništa u njem nije isto, uvijek je sve novo, uvijek je malo drugačije i još ljepše..." Zvonimir Ljevaković