Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske
71 godina djelovanja

Ansambl LADO nosi znak Superbrands

Ansambl LADO nosi znak Superbrands

Svake godine mnogi brendovi predano rade na svojem pozicioniranju na tržištu, no samo je neke od njih struka ocijenila visokom ocijenom, a Superbrands ih nagrađuje počasnom titulom. Jedan od tih brendova je i Ansambl LADO.

Stručno vijeće Superbrandsa početkom je godine organziralo glasovanje za odabir naj brandova za 2015. godinu. Vijeće koje broji 34 člana, predstavnika struke iz svijeta marketinga, medija i odnosa s javnošću, ocjenjivalo je 670 brendova prema četiri najvažnije karakteristike: pouzdanost, kvaliteta, razlika i emotivni učinak.

Partneri

"Folklor je kao i livada, puna raznobojnog poljskog cvijeća, ništa u njem nije isto, uvijek je sve novo, uvijek je malo drugačije i još ljepše..." Zvonimir Ljevaković