Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske
74 godine djelovanja

Zagreb

49. Međunarodna smotra folklora, Zagreb / 49. International folklore festival, Zagreb

 

KORČULANSKI STARI BALI / OLD DANCES FROM THE ISLAND OF KORČULA

Koreografija/Choreography: Milan Oreb i Goran Oreb

Glazba/Music: Marijan Makar     

Na Korčuli se rado plesalo i pjevalo, o čemu svjedoči bogata i dobro očuvana plesna i glazbena  tradicija. Općem bogatstvu i raznolikosti pridonijelo je i miješanje plesova seoske i gradske provenijencije. Najprije se plesalo uz pratnju mijeha i lijerice, a kasnije je prevladala dijatonska harmonika (na botune) i tamburaški orkestar.

People loved and still love to dance on the Island of Korčula, and this can be seen through the many well-preserved traditional song s and dances performed here today. The combination of  Mediterranean and Eastern-European elements has created unique dance and choreographic variations,  accompanied by distinctive music.  What has added to the style of dance on this island is the mixing of village and town dance and music traditions.  The dances were accompanied by bellows and the lijerice instrument, a three-stringed fiddle,  and later by a diatonic accordion (with buttons) and a tamburitza orchestra.

 

ZAGORSKI DRMEŠARI / DANCES FROM THE ZAGORJE REGION

Koreografija / Choreography: Ivan Ivančan

Glazbena obrada / Music: Marijan Makar

Najvažniji ples Hrvatskog Zagorja je drmeš, a mladići koji se posebno pripremaju za njegovo izvođenje su tancuši ili drmešari. Obično četvorica u sastavu, oni izvode razne vještine, plešu npr. oko stupe, oko čaše pune vina, vrteći se velikom brzinom. Obilaze svadbe i razne plesne zabave, i kao zabavljači svugdje su rado viđeni gosti. Osim drmeša ovdje se izvodi još šetano kolo, repe, enzerica i judin polka.

The main dance in the Croatian Zagorje Region is called the drmeš, a high-energy dance performed mainly by the young men in the region, who are specifically trained to perform the drmeš. These men are called tancuši (those who dance) or drmešari (those who dance the drmeš). There are usually four men in a group and they show off various skills by vigorously dancing around glasses filled with wine. They also perform at weddings and various entertainment evenings. As entertainers, they are always welcomed by the guests at such functions. In addition to the drmeš this choreography presents other local dances such as the šetano kolo (walked circle-dance), repe, enzerica and judinpolka.

 

GLAZBENI INTERMEZZO / MUSICAL INTERMEZZO

Kupinečke fizurice

Glazbena obrada / Music: Božo Potočnik

Izvodi / Performer: Orkestar

 

DIVOJKU ZA RUKU, RUMENU JABUKU / “TAKE THAT PRETTY GIRL BY THE HAND”: LINĐO LEAP DANCE

Koreografija / Choreography: Vido Bagur

Ovu suvrsticu čuvenog kola poskočice, danas poznatijeg pod nazivom Linđo, plešu Hrvati na području hercegovačkih općina Neum, Ravno i Čapljina. Odlikuje se izraženim  temperamentom, snagom i bogatstvom plesnih figura i hvatova. Pleše se uz pratnju lijerice, a promjene figura vrše se na komande kolovođe, koji sa svojom partnericom gotovo čitavo vrijeme učestvuje u plesu.

The renowned circle leap dance”, or Linđo  as it is better known, is the most popular folk dance of all the area around the city of Dubrovnik, but it is also danced by Croatians in the southern districts of Herzegovina of Neum and Ravno, as well as in Čapljina in Bosnia-Herzegovina. Characteristic elements of this dance include its strength and temperament, the variety and wealth of dance figures and the unique handholds. The dance is accompanied by the Lijerica, which is an old traditional instrument. The kolovoda,  or dance leader/caller,  is responsible for choosing who dances with whom and is the one who directs the movements of the dance by giving commands in witty verse.

Partneri

"Folklor je kao i livada, puna raznobojnog poljskog cvijeća, ništa u njem nije isto, uvijek je sve novo, uvijek je malo drugačije i još ljepše..." Zvonimir Ljevaković