National Folk Dance Ensemble of Croatia
75 years of activity

Zagreb - ODGOĐENO

Dramsko-koreografska predstava „Djevojka cara nadmudrila“
nastala je 2019. godine na kreativnoj radionici održanoj u sklopu Ethno summita TradicijaNova 3 u Užicu.

Redateljima i voditeljima kreativne radionice kao inspiracija i literarni predložak za ovu dramsko-koreografsku predstavu poslužilo je propitivanje pozicije žena u patrijarhalnom društvu kroz narodne pripovjetke Djevojka cara nadmudrila i Mudra snaha.

Tijekom četverodnevne radionice, umjetnici Ansambla LADO i Ansambla KOLO zajedno s glumcima Narodnog pozorišta Užice izašli su iz zone komfora i radili na izoštravanju svojih izražajnih sredstava (glumcima tjelesnih i neverbalnih, a plesačima verbalnih i dramskih) i upriličili maštovitu i neuobičajenu predstavu.

Igraju: umjetnici Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO i Ansambla
narodnih igara i pesama Srbije KOLO i glumci Narodnog pozorišta Užice
Redateljice i voditeljice kreativne radionice: Vanja Ejdus, Tara Manić i Milan Bačkulja
Autor teksta: Vuk Bošković

Predstava će se održati 16. ožujka u dvorani Ansambla LADO na Trgu Republike Hrvatske 6a s početkom u 18 sati.

Ulaz je slobodan.

Partners

"Folklor je kao i livada, puna raznobojnog poljskog cvijeća, ništa u njem nije isto, uvijek je sve novo, uvijek je malo drugačije i još ljepše..." Zvonimir Ljevaković