75 years of activity

Administrative Council

Administrative Council of the LADO National Traditional Song and Dance Ensemble

  • dr. sc. Krešimir Dabo, Ministry of Culture and Media, Administrative Council President
  • Tamara Horvat, National Folk Dance Ensemble of Croatia LADO - potpredsjednica Upravnog vijeća
  • Dijana Banek, National Folk Dance Ensemble of Croatia LADO
  • Katarina Bušić, Etnographic museum Zagreb
  • dr.sc. Naila Ceribašić, Ethnology and Folklore Institute,
  • Željka Hadžić, National Folk Dance Ensemble of Croatia LADO
  • dr.sc. Tvrtko Zebec, Ethnology and Folklore Institute,

Trg Republike Hrvatske 6a, 10000 Zagreb, Croatia

OIB: 28251263363

MB: 3213862

Tel: +385 1 4828 472, 4828 473; Fax: +385 1 48 28 474

E-mail: lado@lado.hr

IBAN: HR6123600001101270924, Zagrebačka banka


Partneri

"Folklor je kao i livada, puna raznobojnog poljskog cvijeća, ništa u njem nije isto, uvijek je sve novo, uvijek je malo drugačije i još ljepše..." - Zvonimir Ljevaković