Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske
75 godina djelovanja

Ansambl LADO u projektu Googlea i Hrvatske turističke zajednice

Ansambl LADO u projektu Googlea i Hrvatske turističke zajednice

Bogata hrvatska nematerijalna kulturna baština pronašla je svoje mjesto među svjetskim muzejima i izložbama i to u okviru on line platforme Google Arts &Culture.
Naime, suradnjom Googlea i Hrvatske turističke zajednice napravljena je virtualna izložba dijela bogate nematerijalne kulturne baštine Croatia: Hearts & Crafts koja je prikazana kroz četiri sekcije, odnosno kroz poznavanje zanata, narodne pjesme i ples, svečanosti, te hranu.
Na ovoj platformi kojoj je cilj očuvanje i promocija odabranih aspekata nematerijalne kulturne baštine Hrvatske globalnoj publici, sada se može vidjeti i čuti velik dio hrvatske nematerijalne kulturne baštine, a pridonosi i pozicioniranju turističke ponude, s naglaskom na kulturnu ponudu.
U videu su prikazaniLadovi solisti Irena Matica i Nenad Malić koji su prezentirali narodnu nošnju i plesove otoka Suska.

Partneri

"Folklor je kao i livada, puna raznobojnog poljskog cvijeća, ništa u njem nije isto, uvijek je sve novo, uvijek je malo drugačije i još ljepše..." Zvonimir Ljevaković