75 godina djelovanja

Plesni koncert Ansambla LADO u sklopu Dana Europske baštine

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO i ove godine sudjeluje u programu Dana europske baštine 2022. U sklopu manifestacije, Ansambl LADO priprema tradicionalni plesni koncert i to u četvrtak, 6. listopada s početkom u 19 sati. Koncert će se održati u plesnoj dvorani Ansambla LADO. Zbog ograničenog kapaciteta plesne dvorane, na koncert se potrebno prijaviti i to preko maila administrator@lado.hr ili na broj telefona 01/4828-472, najkasnije do 5. listopada 2022.

Ove godine plesni koncert pred publiku donosi neke od najpoznatijih, najizvođenijih i uvijek rado viđenih točaka iz bogatog Ladovog repertoara. Tu su „Ladarke“, svojevrsna himna i zaštitni znak Ansambla, „Linđo“ – dalmatinsko kolo poskočica i „Ej sviraj Pavo – pjesme i plesovi iz Baranje“. Plesni koncert donosi premijernu koreografiju „Turanjsko kolo“, pjesme i plesove Turnja na moru; koreografija koja je premijerno izvedena na festivalu LADO na Mažurancu. Fokus ovogodišnjeg plesnog koncerta jest zaštićena nematerijalna kulturna baština, s obzirom na to da je upravo Hrvatska svjetski fenomen po broju zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara. Baštinjenje dodatno obvezuje LADO u njegovoj misiji očuvanja i prezentiranja glazbeno-plesnih umjetničkih fenomena. Kada je o hrvatskoj zaštićenoj nematerijalnoj kulturnoj baštini riječ, u ovom programu moći ćemo, između ostalog, uživati u arhaičkom, samačkom čobanskom pivanju iz Gornjih Poljica koje pripada najstarijem sloju starinskih, tradicijskih pjevanja dalmatinske zagore, za koje se u stručnim krugovima uvriježio naziv ojkanje, potom dubrovačko-primorskome plesu linđo, međimurskoj popevki u izvedbi Ansambla LADO, zvucima cimbala, lijerice, gajdi i tambura samica. Energične, nadahnute i profesionalne izvedbe Ansambla LADO koreografska su ostvarenja i scenske interpretacije koje su tako bliske ishodištu, čiji opći dojam nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Tako će biti i na ovom koncertu u sklopu Dana europske baštine.

Manifestacija Dani europske baštine u Hrvatskoj se tradicionalno održava tijekom rujna i listopada. Ovogodišnjom temom Održivost baštine nastoje se potaknuti promjene koje će osnažiti bogatu kulturnu baštinu europskih zemalja i sačuvati je kao zalog za budućnost. Pod utjecajem klimatskih promjena, naš se planet suočava sa sve većom ranjivosti, stoga će se ovogodišnjom temom ukazati na potrebu prilagođavanja svih aspekata života u budućnosti na održiv način uključujući i kulturnu baštinu.

Trg Republike Hrvatske 6a, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28251263363
MB: 3213862
Tel: +385 1 4828 472, 4828 473; Fax: +385 1 48 28 474
E-mail: lado@lado.hr
IBAN: HR6123600001101270924, Zagrebačka banka


Partneri

"Folklor je kao i livada, puna raznobojnog poljskog cvijeća, ništa u njem nije isto, uvijek je sve novo, uvijek je malo drugačije i još ljepše..." - Zvonimir Ljevaković