75 godina djelovanja

Pravila nagradnog natječaja "LADO - Pokraj vode Drave"

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA – „LADO – Pokraj vode Drave“

.

Članak 1. - Priređivač
Priređivač nagradnog natječaja je Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO, 10 000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 6a, OIB 28251263363.

Članak 2. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja
Naziv nagradnog natječaja je „LADO – Pokraj vode Drave“.

Nagradni natječaj provodit će se na Facebook stranici Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO, na području Republike Hrvatske i trajat će od 21. prosinca 2020. od objave na Facebook stranici do 23. prosinca 2020. u 23.59 sati.

Članak 3. - Svrha nagradnog natječaja
Svrha nagradnog natječaja je promidžba djelovanja Priređivača i jačanje povezanosti s korisnicima.

Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su pratitelji Facebook stranice Priređivača (www.facebook.com/ansambl.lado/).

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je u komentaru ispod objave o nagradnom natječaju na Facebook stranici Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO objaviti odgovor na pitanje „Kako zamišljate idealno gledanje plesnog koncerta Ansambla LADO „Pokraj vode Drave“ u kućnim uvjetima?“ najkasnije do 23. prosinca 2020. u 23.59 sati.

Svaki sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju do 23.12.2020. u 23.59 automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi ukupno 2 (slovima: dva) najkreativnija odgovora.

Svaki sudionik može u nagradnom natječaju sudjelovati s više komentara, ali može osvojiti samo jednu nagradu. Objave koje su nepotpune ili na bilo koji način neispravne neće ući u bazu za odabir dobitnika. Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Neće biti priznate objave koje predstavljaju kopiju odgovora drugih sudionika u ovom nagradnom natječaju.

Dobitnici su Priređivaču dužni poslati svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu i mjesto stanovanja, OIB, broj mobilnog telefona i e-mail adresu) putem privatne poruke službenog društveno-mrežnog kanala Facebook. Dobitnici se obvezuju dostaviti svoje osobne podatke organizatoru u roku od 24 sata od dana obavijesti o dobitku.

U nagradnom natječaju iz članka 2. ne mogu sudjelovati zaposlenici Ansambla LADO i članovi njihove uže obitelji.

Članak 5. - Nagradni fond
Nagradni fond uključuje 2 (slovima: dva) USB sticka s videom cjelovečernjeg plesnog koncerta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO u Spaladium Areni u Splitu.

Članak 6. - Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira
Dobitnike nagrade odredit će stručni žiri 24. prosinca 2020. kojom prilikom će se obavezno provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih Pravila.

Članak 7. - Objava rezultata nagradnog natječaja
Po završetku nagradnog natječaja stručni žiri će objaviti dva najkreativnija odgovora na postavljeno pitanje. Priređivač će objaviti dobitnike putem službene Facebook stranice Ansambla LADO (www.facebook.com/ansambl.lado/) u komentaru objave nagradnog natječaja najkasnije 24. prosinca 2020.

Članak 8. - Način i rok preuzimanja nagrada
O načinu preuzimanja nagrade, dobitnici će se dogovoriti s Priređivačem putem privatnih poruka (inbox) na službenoj Facebook stranici Ansambla LADO u roku od 10 dana od dana objave dobitnika. Nagrada će se moći preuzeti u sjedištu Priređivača uz predočenje osobne iskaznice ili će se putem privatnih poruka (inbox) na službenoj Facebook stranici Ansambla LADO dogovoriti o drugačijem načinu preuzimanja nagrade.

Članak 9. - Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja
Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 21. prosinca 2020. na Facebook stranici Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju dobitnici su suglasni da im se podaci objave na službenoj Facebook stranici Ansambla LADO (www.facebook.com/ansambl.lado/) i web stranici www.lado.hr. Ti podaci mogu uključivati ime i prezime dobitnika.

Članak 10. - Pravila nagradnog natječaja
Svi sudionici nagradnog natječaja svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila koja će biti objavljena na službenoj web stranici Ansambla LADO www.lado.hr.

Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti na primjeren način.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 11. - Mogućnost prekida nagradnog natječaja
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Ansambla LADO (www.facebook.com/ansambl.lado/) i web stranice www.lado.hr.

Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Članak 12. - Zaštita osobnih podataka pobjednika
Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradnog natječaja čuvat će se tri mjeseca nakon završetka nagradnog natječaja nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradnog natječaja. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime.

Članak 13. - Ostale odredbe
Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je povezan sa Facebookom.

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO poštuje privatnost sudionika te se obvezuje da niti u kojem slučaju neće koristiti.

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

.

Zagreb, 21.12.2020. godine.

Dobitnici:

Darko Sušenka

Matija Špelić

Trg Republike Hrvatske 6a, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28251263363
MB: 3213862
Tel: +385 1 4828 472, 4828 473; Fax: +385 1 48 28 474
E-mail: lado@lado.hr
IBAN: HR6123600001101270924, Zagrebačka banka


Partneri

"Folklor je kao i livada, puna raznobojnog poljskog cvijeća, ništa u njem nije isto, uvijek je sve novo, uvijek je malo drugačije i još ljepše..." - Zvonimir Ljevaković